က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ား

ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈေတြရဲ႕ ရက္စက္တဲ့ လုပ္ရက္ေတြေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေတြဟာ ျပန္ျပင္လို႔မရႏိုင္ေအာင္ကို ပ်က္စီးဆုံးရံႈးမႈမ်ားစြာနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္။ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့လုပ္ငန္းေတြမွာဆိုရင္ ပိုမိုဆိုးရြားတဲ့ ထိခိုက္မႈေတြကို ၾကံဳေတြ႔ရပါတယ္။ အေမရိကန္ရဲ႕ ဒုတိယ အႀကီးဆုံး ျဖစ္တဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းေတြဟာ ဟက္ကာေတြေၾကာင့္ ေငြေၾကးထိခိုက္နစ္နာမႈအျပင္ လူ႔အသက္ကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္လာတဲ့ အထိ ဆိုးရြားလာပါတယ္။

လူနာမွတ္တမ္း Database မ်ားဟာ ေမွာင္ခိုေျမေအာက္ ေစ်းကြက္မွာ ေစ်းအေကာင္းဆုံးရရိွတဲ႔အတြက္  က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားဟာ ဟက္ကာမ်ားရဲ႕ ပစ္မွတ္ျဖစ္လာ ၾကပါတယ္။ နာမည္ႀကီး ဆိုက္ဘာ လုံၿခဳံေရး ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္တဲ႔ FortiGuard Labs ရဲ႕စစ္တမ္းအရ 2017 ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ပ်မ္းမွ် ေန႔စဥ္ 32,000 ႀကိမ္မွ် က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္ျခင္းခံရပါတယ္။ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားကိုေတာ့ ေန႔စဥ္ 14,000 ႀကိမ္မွ်သာ တိုက္ခိုက္ခံေနရပါတယ္။

MedStar Health ဆိုတဲ႔ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႀကီးကို ransomware ဆိုးဆိုးရြားရြား တိုက္ခိုက္ခံရတုန္းက သူတုိ႔ရဲ႕ email စနစ္တစ္ခုလုံးႏွင့္ လူနာမွတ္တမ္း database တစ္ခုလုံးကို လုံးဝပိတ္ျပစ္လိုက္ရၿပီး ကင္ဆာလူနာမ်ားကို ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုထုံးေတြ လုံးဝမေပးႏိုင္ေတာ့ေအာင္ကို အေျခအေနေတြ ဆိုးရြားစြာ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။

တိုက္ခိုက္သူေတြဟာ ေဒါက္တာေတြ သူနာျပဳေတြရဲ႕ email မွတစ္ဆင့္ဝင္ေရာက္ၿပီး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလုံးရဲ႕ ဘ႑ာေရးစနစ္ေတြ၊ လူနာမွတ္တမ္းစနစ္ေတြ အျပင္ network ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ဓာတ္မွန္စက္ေတြ၊ MRI စက္ေတြ အျပင္ လွ်ပ္စစ္ ဘီးတပ္ကုလားထိုင္ ေတြအထိေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္သြားႏိုင္ပါတယ္။

ဒီၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြဟာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတဲ့ အကာအကြယ္မဲ့ Internet of Medical Things (IoMT) ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အဲ့ဒီ ဆက္စပ္ Sofware မ်ားကို အဓိက ပစ္မွတ္ထားပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္အနည္းငယ္က အေမရိကန္ ဒုသမၼတ Dick Cheney ရဲ႕ေဒါက္တာဟာ သူ႔ရဲ႕ႏွလုံးစက္ (pacemaker) ရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈ ကို ရပ္တန္႔ထားလိုက္ရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ႏွလုံးစက္ကို Hack လုပ္ခံရၿပီး လူနာကို သတ္ပစ္လိုက္ႏိုင္တဲ့ အႏၱရယ္ရိွလို႔ပါ။

ဒါ့ေၾကာင့္ ေဆးရုံေဆးခန္းေတြ၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းေတြဟာ ဆိုက္ဘာလုံၿခံဳေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ပိုမိုၿပီး အာရုံစိုက္ဖို႔ လိုအပ္လာပါတယ္။ လူနာမွတ္တမ္းေတြကို ပိုမို ေကာင္းမြန္တဲ့ လုံၿခဳံေရးစနစ္ေတြ အသုံးျပဳၿပီး ကာကြယ္ရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္ေတြဟာ credit card အခ်က္အလက္ေတြထက္ကို တရားမဝင္ေစ်းကြက္ေတြမွာ ၁၀ဆ မကပိုၿပီး တန္ဖိုးရိွတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဟက္ကာေတြရဲ႕ အဓိက ပစ္မွတ္ျဖစ္ေနပါတယ္။

ေဆးရုံေဆးခန္းႏွင့္ က်န္းမာေရ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ ယုံၾကည္အားထားစရာ ဂုဏ္သိကၡာသည္ အရင္လို က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားေပၚတြင္သာ မူတည္မေနေတာ့ပဲ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ဆိုက္ဘာ လုံၿခဳံေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ မည္မွ် နားလည္ၿပီး မည္သို႔ကာကြယ္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ထားသလဲဆိုတာေပၚမွာလည္း မူတည္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

Source: https://tcrn.ch/2OqmOX9